FANDOM


Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin zawiera podstawowe zasady obowiązujące na Legopedii.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich edytorów Legopedii, bez względu na to czy są zarejestrowani czy też nie, czy są zwykłymi edytorami czy też administratorami.
 3. Autorzy regulaminu, tj. administratorzy, zastrzegają sobie prawo do jego modyfikowania w przyszłości. Przy czym zmian nie może dokonywać pojedynczy administrator, bez wiedzy i zgody większości pozostałych administratorów.

Zasady dotyczące całego projektu

 1. W obrębie całej Legopedii zabrania się:
  1. zamieszczenia treści wulgarnych, obraźliwych, drastycznych, pornograficznych, obscenicznych, rasistowskich lub łamiących w inny sposób ogólnie przyjęte normy, a także wstawiania linków do stron o takim charakterze,
  2. dokonywania wszelkich wandalizmów, takich jak np. usuwanie treści stron (blanking) czy wstawianie przypadkowych ciągów znaków,
  3. atakowania innych użytkowników (w tym grożenia i zastraszania),
  4. zamieszczenia treści reklamowych (spam).
 2. Import treści z innych projektów jest dopuszczalny jedynie w następujących sytuacjach:
  1. Gdy pobranie treści zostało uzgodnione z administracją wikii, na której treści te zostały utworzone,
  2. Gdy treści pochodzą ze strony, która wręcz służy do tego, aby z niej pobierać treści (np. ze startera),
  3. W niewielkich ilościach dopuszczalne jest także importowanie stron o charakterze czysto technicznym (np. uniwersalne szablony).

Zasady dotyczące artykułów

 1. Tematyką Legopedii jest wszystko, co jest związane z działalnością firmy LEGO®. W przypadku informacji fabularnych nie należy jednak tworzyć haseł o tematyce zbyt szczegółowej, o których nie da się napisać zbyt wiele.
 2. Przed dodaniem nowego artykułu należy zapoznać się z już istniejącymi artykułami w celu zapoznania się ze stylem wypracowanym na wiki.
 3. W artykułach zabrania się:
  1. dodawania treści niezwiązanych z tematyką wikii,
  2. dodawania treści typu fanon i MOC,
  3. dodawania artykułów o charakterze reklamy lub ogłoszenia,
  4. dodawania artykułów opisujących punkty sprzedaży klocków LEGO i osoby związane z LUGPOLem lub innych entuzjastów klocków LEGO (z pewnymi wyjątkami, o których zadecyduje administracja),
  5. nieuzasadnionego usuwania fragmentów artykułów,
  6. nieuzasadnionego cofania ostatnich edycji innych użytkowników.

Zasady dotyczące grafik

 1. Na Legopedię wolno wgrywać tylko grafiki związane z tematyką wiki. Od tej zasady istnieją dwa wyjątki:
  1. Można wgrywać grafiki techniczne (loga zaprzyjaźnionych wikii do wstawienia na stronę główną, obrazki służące do poprawy wyglądu szablonów itp.),
  2. Każdy użytkownik ma prawo wgrać kilka grafik do użytku osobistego (do wstawienia na własnej stronie użytkownika lub blogu).
 2. Grafiki mogą być dodawane tylko wtedy, gdy nie łamie to licencji, na której grafika została udostępniona (lub gdy jest się jej autorem). W trakcie dodawania nowej grafiki należy zawsze wybrać treść odpowiedniej licencji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Legopedia:Prawa autorskie.
 3. Przed dodaniem nowej grafiki należy się upewnić czy taka grafika już nie została wcześniej dodana.
 4. Nazwa dodawanej grafiki powinna być jak najbardziej prosta, aby inny użytkownik mógł ją łatwo odnaleźć. Zalecanymi nazwami są: numer zestawu z ewentualnym rozszerzeniem np. 6666pacjentka (w przypadku zestawu); nazwa (pod)serii z rozszerzeniem logo np. Paradisa logo (w przypadku (pod)serii); tytuł z ewentualnym rozszerzeniem typu strona tytułowa np. Leksykon Star Wars okładka (w przypadku książek, komiksów, gier itp.).

Zasady dotyczące stron dyskusji, forum i czatu

 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do podpisywania się pod swoimi wypowiedziami na stronach dyskusji za pomocą ~~~~. Na forum i tablicach wiadomości nie jest to wymagane, gdyż autor wiadomości jest automatycznie oznaczony.
 2. Na stronach dyskusji, forum, tablicach użytkowników oraz czacie zabrania się:
  1. zamieszczania treści niezwiązanych z tematyką danej dyskusji,
  2. notorycznego zamieszczania wpisów rażąco naruszających zasady języka polskiego,
  3. utrudniania prowadzenia ważniejszych dyskusji poprzez prowokowanie jałowych sporów, roztrząsanie kwestii wyjaśnionych wcześniej, zamieszczanie wpisów nic nie wnoszących do sprawy itp.

Zasady dotyczące blogów i stron użytkownika

 1. Na blogu każdy użytkownik ma prawo do publikowania treści typu fanon i MOC.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.