FANDOM


Artykuł na medal

Artykuł na medal - artykuł, któremu społeczność Legopedii przyznała w głosowaniu wyróżnienie, które zaskutkowało umieszczeniem go na stronie głównej. Aby głosować przejdź na stronę głosowania.

Zasady

  • zgłaszać propozycje artykułów do ANM i głosować może każdy zarejestrowany użytkownik;
  • zgłaszane kandydatury należy zawsze uzasadnić;
  • nie ma wymogu uzasadniania dlaczego zagłosowało sie "za"/"przeciw", ale to mile widziane;
  • swoje propozycje jak i głosy należy podpisywać;
  • nie ma ograniczeń w liczbie artykułów jakie może zgłosić jedna osoba jednorazowo;
  • każdy może głosować na dowolną liczbę kandydatur, ale tylko raz na każdą;
  • głosowanie trwa do przedostatniego dnia danego miesiąca i to niezależnie od daty zgłoszenia artykułu;
  • artykuł, który otrzyma największą liczbę głosów "za" może zostać zgłoszony ponownie po 6 miesiącach;
  • w przypadku, gdyby dwa artykuły otrzymały taką samą liczbę głosów, oba zostaną zamieszczone na dwa tygodnie każdy w kolejności alfabetycznej.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.