Advertisement

6231 Speeda Demon

En LEGO Hero Factory sett i 2012.

Beskrivelse LEGO.com

Alarm! SPEEDA DEMON har rømt fra Hero Factory og er på vei til isplaneten Kollix IV på sin nitrorakettdrevne motorsykkel. SPEEDA DEMON er en tohjulet fare på sin lynraske motorsykkel med vingekniver, lynhåndtak og barberbladhjul!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.