Wikia


Onder het thema The Hobbit heeft LEGO verschillende subthema's opgenomen, die grotendeels overeen komen met de filmsaga. Dit is gedaan om de herkenbaarheid te vergroten en daarom zijn ze ook als categorie opgenomen.

All items (3)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.