FANDOM


IHS01

Tyypillinen Iso Harmaa Seinä.

Iso Harmaa Seinä (englanniksi Big Grey Wall eli BGW) on harrastajien käyttämä termi tilanteesta, jolloin rakennettu seinä on liian mitäänsanomaton ja "harmaa". Vaikka termin nimessä käytetäänkin sanaa harmaa, tilanne voi sattua mistä väristä tahansa rakennetussa esineessä. Tavallisimmat ongelma kohdat ovat linnojen seinät, suurten avaruusalusten seinät ja animaatioiden lavasteet.

Tilaanteen aiheutuminen Muokkaa

Tavallisimmin IHS-tilanne sattuu suurten kokonaisuuksien rakentajille, jotka keskittyvät liiaksi kokonaisuuteen unohtaen yksityiskohtien tarpeellisuuden. Varsinkin linnojen rakentajilla on aikojen saatossa ollut monia vaikeuksia linnan muurien rakentamisessa kiinnostavaksi.

IHS-tilanteen vakavuus vaihtelee teoksesta toiseen ja se riippuu paljolti siitä, millaisesta seinästä milloinkin on kyse. On muistettava että yksityiskohtien lisäämisen tulisi riippua rakennuksesta ja sen luonteesta, ei siitä että koristeluun pakotettaisiin. Selkeä ja samanlainen alue ei kiinnitä huomiota, mutta silti rauhoittaa teoksen katsojaa. Ison Harmaan Seinän avulla voidaan kiinnittää katsojen huomio siihen mihin rakentaja sen toivoikin kiinnittyvän.

Tilanteen korjaaminen Muokkaa

Iso Harmaa Seinä -tilanteita on monia erilaisia, mutta silti niissä kaikissa on joitakin samoja piirteitä. Tyhjä käyttämätön tila ja tarve "kiinnostavuuden" lisäämiselle yhdistävät kaikkia niitä. Alla olevassa esimerkissä näytetään yksi tavanomainen tilanne, joka on varsin tuttu animaation lavasteiden rakentamisessa.

Pyrkimyksenä on rakentaa puitteet kahden ystävät tapaamiselle toimistorakennuksen käytävällä. Lavasteen ei ole tarkoitus olla kovin ihmeellinen, vaan enemmänkin olla lyhyenä ohimenevänä taustana. Rakennuksesta ei silti ole tarkoitus tehdä mitään tyhjää kaivosta vaan enemmänkin viihtyisä ja modernilta näyttävä toimistotalon käytävä.

Värien lisääminen Muokkaa

IHS02

Keltainen väri piristää harmaata käytävää. Se on vahvasti näkyvissä antaen selvän kontrastin muiden pintojen väreille ja toimii "puskurina" kahden harmaan välissä.

Värien lisääminen on helppo ja hyvä tapa päästä eroon Iso Harmaa Seinä -tilanteesta. Lisävärit piristävät seinää ja antavat kontrastia. Erilainen väri voi myös toimia "puskurina" kahden samankaltaisen välissä antaa kummallekin näistä enemmän tilaa.

Kolmenkin värin käytöllä saadaan rytmiä ja ryhtiä koko alueeseen ilman, että se veisi päähuomion muista pienemmistä yksityiskohdista. Kannattaa silti muistaa, etteivät kaikki värit toimi hyvin yhdessä, ja siksipä kannattaakin kokeilla mielummin muutamaa mahdollista eri väriskaalaa pienemmissä paloissa ennen kuin päättää, mitä käyttää.

IHS03

Keltaisen ja vanhan harmaan väliin lisätyt ohjeviivat tekevät käytävästä toimistomaisen ja virallisen. Ne tuovat myös dynaamisuutta ja koon tunnetta: oviaukkoihin katoavat viivat antavat ymmärtää, että käytävä on osa jotakin isompaa.

Vähissä määrin ja harkitusti käytetty detaljiväri on hyvä vaihtoehto tilanteisiin, jolloin halutaan luoda lisää yksityiskohtia ja eloa rakenteisiin. Avaruusaluksissa ja muissa laitteissa detaljiväriä käytetään enemmän tietyissä kohdissa, mutta rakennuksissa sitä voi käyttää vapaammin ja suuremmissa mittasuhteissa. Detaljivärin toimivuus tosin katoaa nopeasti silloin, kun käytössä on joko monia muita detaljivärejä tai värejä, jotka ovat lähellä detaljivärin sävyä.

Yksityiskohtien lisääminen seinän ympäristöön Muokkaa

IHS04

Katon lamppurivi vähentää IHS:n näkyvyyttä ja katsojan kannalta asettaa sille rajat. Lamppurivi on toisaalta tekninen yksityiskohta eli greeble mutta myös oma suuri elementti lavasteessa.

Myös seinän ympäristöä voidaan muokata mielenkiintoisemmaksi IHS-tilanteen korjaamiseksi. Tämä keino kiinnittää katsojan huomion muihin kohtiin ja vähentää IHS-kohdan vaikutusta.

Yksityiskohtien ja varsinkin niin kutsuttujen greeble-rakenteiden lisäämisellä on tarkoitus kiinnittää IHS-kohdan katsojan huomio. Näin katsoja ei ehdi tarkkailemaan IHS-kohtaa itsessään vaan näkee sen enemmän kokonaisuuden osana. Yksityiskohtien ei tarvitse olla suuria, vaan pienikin muutos voidaan katsoa yksityiskohdaksi.

Yksityiskohtien lisääminen seinään Muokkaa

IHS05

Putket rikkovat ovien välisen tasaisen seinän. Kasvi antaa kuvan eläväisestä toimistorakennuksesta, jossa on muutakin elämää kuin työläiset, ja antaa ryhtiä käytävän loppupäälle.

Seiniin voi myös lisätä muita yksityiskohtia kuin värejä. Offset-tekniikoiden ja erikoisosien avulla siihen voi luoda syvennyksiä tai ulokkeita. Ne rikkovat tasaisen seinän ja antavat sille lisäulottuvuutta tehden siitä enemmän kuin pelkän yksiulotteisen tason. Syvennyksillä ja pinnan vaihteluilla voidaan saada samankaltaista jälkeä aikaiseksi kuin yllä mainituilla yksityiskohdilla, mutta vieläkin hienovaraisemmin.

Katso myös Muokkaa

Ulkoisia linkkejä Muokkaa