Ένα σετ LEGO είναι ένα κιτ κτιρίου που περιέχει πολλά τούβλα που μπορούν να συναρμολογηθούν κατά τρόπο ώστε να σχηματίζουν ένα αντικείμενο, όπως ένα αεροπλάνο ή ένα φρούριο. Τα σετ στο θέμα του δημιουργού και του τεχνικού μπορούν συνήθως να ανασυγκροτηθούν χρησιμοποιώντας «εναλλακτικές οδηγίες» για να σχηματίσουν ένα διαφορετικό μοντέλο. Τα LEGO παρέχει επίσης «εναλλακτικές οδηγίες» για ορισμένες σειρές στην ιστοσελίδα του. Όλα τα τούβλα είναι συμβατά με τα τούβλα άλλων σετ, εκτός από ορισμένα αξεσουάρ όπως ξυπνητήρια και μαγνήτες.

Ανακτήθηκε από «https://lego.fandom.com/el/wiki/Σετ?oldid=882»
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.