FANDOM


City je tematický název, podle něhož byly většiny System souvisejících s městem propuštěny od roku 2005 a dále. Existuje mnoho souborů, které jsou spojeny s konstrukcí, policií, požárem, nouzovým, vlakem, letištěm, dopravou, nákladu, pobřežní stráží, statkem, velkými vozy, těžbou a prostorem. Evropské katalogy představovaly další téma nazvané City v letech 19992000, které bylo v amerických katalozích označováno jako City Center.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.